Certyfikacja a akredytacja

W celu wspierania organizacji w dostarczaniu produktów i usług, których jakość będzie jak najwyższa, formułowane są normy i standardy. Co roku ich definicją zajmuje się Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna, która dba o bezpieczeństwo produktów i usług, oraz o działanie w zgodzie z zasadami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego. Przedsiębiorstwo może dostać certyfikację lub akredytację, w zależności od tego, na czym skupia się jego działalność. Najczęściej słyszymy o certyfikacji i akredytacji laboratoriów i jednostek badawczych. Jaka jest więc różnica pomiędzy tymi pojęciami?

Podstawowe różnice pomiędzy certyfikacją a akredytacją
Certyfikacja i akredytacja to słowa, które bardzo często bywają używane jako synonimy. Jednak nie oznaczają one tego samego, a różnica pomiędzy tymi terminami jest bardzo łatwa do wyjaśnienia. Zacznijmy od tego czym jest certyfikacja. Certyfikacja to nic innego jak zapewnienie osoby trzeciej, że produkt lub usługa jest zgodna z obowiązującymi wytycznymi – wydawana jest w formie pisemnej. Aby dana jednostka certyfikująca mogła wydać certyfikat musi posiadać formalne uznanie uprawnień, czyli akredytację. Najczęściej nadawane akredytacje to: akredytacja laboratorium oraz akredytacja jednostek badawczych. Instytucje, które posiadają akredytację są obdarzone większym zaufaniem ze strony społeczeństwa.

Korzyści certyfikacji
Certyfikacja może przynieść przedsiębiorstwu wiele korzyści, takich jak np.:

łatwe udowodnienie zgodności produktu lub usługi z przepisami,
niezależne uznanie za poniesione wysiłki,
oraz zwiększone zaufanie ze strony klientów.

Korzyści akredytacji
Korzyści z akredytacji mogą czerpać nie tylko przedsiębiorstwa, ale także konsumenci. Akredytacja to potwierdzenie, że jakość pracy przedsiębiorstwa jest bardzo dobra. Dla przedsiębiorców istotne jest, że ich firma osiąga prestiż i uznanie nie tylko na rynku krajowym, ale także i zagranicznym. Natomiast konsumentów interesuje coraz szerszy dostęp do bezpiecznych towarów i usług, które odznaczają się wysokim poziomem jakości.

Author: Waldemar

Share This Post On