Słownik pojęć: remediacja.

Sytuacje podczas których do środowiska przedostają się różnego rodzaju toksyczne czy szkodliwe zanieczyszczenia zdarzają się stosunkowo często. Dzieje się to na skutek wypadków, funkcjonowania przemysłu lub składowisk odpadów. Ważne jest aby po tego typu incydencie przywrócić środowisku stan w jakim znajdowało się przed skażeniem. Proces który ma na celu usunięcie szkodliwej substancji ze środowiska (zalicza się tutaj glebę, wody gruntowe czy ziemię), po to aby przywrócić mu stan pierwotny nazywa się remediacją i jest zdefiniowany w prawie polskim. 

W jaki sposób przebiega ten proces?
Bywa, że przeprowadzenie remediacji jest skomplikowanym zadaniem inżynierskim. Najważniejsze jest żeby prowadzić ją zgodnie z ustalonym planem oraz z zachowaniem odpowiednich standardów. W ramach remediacji terenu można wykonywać oczyszczanie wody filtrami, rewitalizację terenów poprzemysłowych, reintrodukcję gatunków, neutralizowanie wpływu metali ciężkich czy chociażby wyrównywanie terenu. Jak widać remediacja gruntu obejmuje szerokie spektrum działań i obszarów, niekiedy bardzo skomplikowanych

Cele dla których przeprowadza się remediację.
Zabieg remediacji ma przede wszystkim przywrócić środowisko do stanu równowagi, z której wytrąciło je działanie człowieka. Przeprowadzić remediację można także po to aby podnieść potencjał ekologiczny danego obszaru oraz poprawić jego walory krajobrazowe. Co ważne remediacja służy również człowiekowi, usuwa bowiem z jego otoczenia niebezpieczne, zagrażające mu substancje lub też powstrzymuje rozprzestrzenianie się substancji, których nie da się wyeliminować całkowicie.

Wsparcie ze strony samej natury.
W obszarach szczególnie mocno skażonych przez metale ciężkie, na trenach oczyszczalni ścieków czy składowisk odpadów oraz na obszarach, gdzie kiedyś ulokowany był przemysł ciężki wykorzystuje się często tzw. bioremediację. W procesie tym wykorzystuje się żywe mikroorganizmy oraz rośliny. Głównym jej zadaniem jest natomiast oczyszczenie wód oraz gleby z substancji ropopochodnych. Tego typu remediacja terenu może być naturalna (kiedy zachodzi samoistnie) oraz inżynieryjna (kiedy jest sterowana przez człowieka).

(Źródło: http://www.hydrogeotechnika.pl/oferta/remediacja)

Author: Waldemar

Share This Post On