Pobieranie próbek glebowych; kiedy i jak to robić?

Czy rolnik może się obejść bez akredytowanego poboru próbek?

Jeśli chcemy się cieszyć urodzajnymi plonami, to musimy pamiętać o nawożeniu. To jeden z istotniejszych, o ile nie najistotniejszy, z czynników plonotwórczych. Potrzeba regularnego nawożenia gleby oraz wzrost cen nawozów są przyczynami wzrostu kosztów produkcji. W celu zwiększenia skuteczności nawożenia oraz zminimalizowania wydatków zachodzi potrzeba wypracowania precyzyjnych sposobów odmierzania nawozów. Jeśli nie chcemy utraty plonów oraz niepotrzebnego zwiększenia wydatków, to koniecznie musimy przeprowadzić odpowiednie badania gleby oraz ustalić właściwe dawki nawozów. Akredytowany pobór próbek, wbrew obiegowym opiniom, nie kosztuje dużo; za badania jednej próbki zbiorczej z 4ha zapłacimy zaledwie 11,56 zł. W podstawowym zakresie akredytacji poboru próbek znajdują się badania: odczynu pH gleby oraz zawartości pierwiastków (fosforu, magnezu i potasu), które są dobrze przyswajalne dla roślin.

Schemat akredytacji poboru próbek.

Na wstępie należy sporządzi szkic pól gospodarstwa, na którym zostaną zakreślone obszary powierzchni przeznaczonej pod uprawę roślin (wyróżniając rośliny okopowe, zboża, rzepak, łąkę, pastwisko).
Trzeba pamiętać, że powierzchnia gruntu przypadająca na próbkę ogólną nie może przekraczać 4ha, a jej powierzchnia powinna być w miarę jednolita pod względem glebowym oraz ukształtowania terenu.
Dla każdej uprawy trzeba przygotować oddzielną próbkę, z wyjątkiem upraw, które mają podobną historię nawozową pola oraz wymagania.
Próbkę, aby była reprezentatywna, należy pobrać z profilu glebowego z warstwy ornej w więcej niż dwóch miejscach pola, na głębokości w przedziale od 0 do 20 cm (gleby orne) oraz od 5 do 20 cm (pastwiska i łąki). Dla sadów pobieramy dwie próbki: na głębokości 0 -20 cm oraz 21-40 cm.
Jedna próbka ogólna powinna mieścić w sobie około 15-20 próbek pojedynczych. Całość powinna zostać zapakowana w jednym woreczku oznaczonym numerem identycznym do numeru na sporządzonym planie pól. Do pobierania służy specjalna laska glebowa. Dostarczona do stacji próbka, powinna być świeża. Pobrane próbki mogą również służyć do badań porównawczych – szczegóły: https://promea.pl/oferta/badania-porownawcze

Kiedy pobierać próbki?

Próbki należy pobrać wczesną wiosną przed wysiewem nawozów i zasiewem roślin jarych albo jesienią przed wysiewem nawozów mineralnych i po zbiorach. Akredytacja poboru próbek w odpowiednim czasie jest warunkiem skutecznie przeprowadzanego badania.

Pomoc merytoryczna: https://promea.pl/oferta/akredytowane-pobieranie-probek

Author: Waldemar

Share This Post On