Nowe prawo wodne

Wstrzymanie działalności zakładu

Za naruszenie nowego prawa wodnego, które weszło w życie z początkiem 2018 roku, grożą różne sankcje. Najbardziej dotkliwą z nich wydaje się być możliwość wydania decyzji o wstrzymaniu działalności zakładu albo jego części, jeżeli dojdzie do zaniedbania lub ignorowanie przepisów w zakresie gospodarki wodnej, gdy w związku z powyższym dojdzie do granicy, w której zaniedbanie będzie zagrażać życiu i zdrowiu ludzi, zwierząt, a także wtedy, kiedy bezpośrednio wpłynie na środowisko. Decyzja o wstrzymaniu działalności zakładu może zostać uchylona, jeżeli zostaną usunięte wszelkie zagrożenia. Wszyscy, którzy zwracają uwagę na monitoring środowiska lub ochronę środowiska uważają, że tego rodzaju sankcje są jak najbardziej na miejscu. Problem polega jednak na tym, że ciężko wbić się w definicję, która została podana w zapisie prawnym i może dojść do nadużyć lub wręcz przeciwnie.

Decyzja o zakazie korzystania z wód

Powyższe prawo pozostało w formie niezmienionej. Nowym elementem prawda będzie natomiast decyzja o zakazie korzystania z wód. Jeżeli zakład będzie funkcjonował bez pozwolenia wodnoprawnego, może się spodziewać, że w jego sprawie zostanie wydana właśnie taka decyzja. Z punku widzenia monitoringu środowiska sprawa decyzji o zakazie korzystania z wód też jest dość niejasna, bowiem organy Wód Polskich mają dużą swobodę w wydawaniu tych decyzji. Okazuje się, że decyzja może zostać wydana, ale nie musi, nawet wtedy, gdy zakład nie będzie posiadał wymaganego pozwolenia. Ponad to, od decyzji nie będzie można się odwołać, ponieważ ten dokument otrzymuje rygor natychmiastowej wykonalności. Nie wiadomo natomiast, przez jaki czas będzie obowiązywał zakaz i co ewentualnie można zrobić, aby został zniesiony.

Podsumowanie

Niezależne osoby, które prowadzą monitoring środowiska uważają, że dużo lepiej sprawdziłby się system bezwzględnych zakazów lub przedstawienie wymaganych dokumentów w pewnym terminie od otrzymania wezwania. Na ten moment nowe prawo wodne wygląda raczej nieciekawie i ma bardzo dużo luk, które można wykorzystać.

monitoring środowiska

http://www.pgkielce.pl

Author: Waldemar

Share This Post On